Pågående prosjekter

Spannalia Trinn 3


Bindingsverk

Vassbrekke 4


Lunsj

Bindingsverk

Bindingsverk

Bindingsverk

Fasade

Fasade

Fasade

Krane

Krane

Krane

Krane